Talentjakten

For næringsliv
Bedrifters omdømme virker som en magnet på talentfulle studenter, og vi i Talentjakten bygger bedrifters omdømme sammen med noen av Norges mest engasjerte studenter. 


I vårt program ser vi etter de skaperlystne studentene med ekstra drivkraft og engasjement. De studentene som med ydmykhet ønsker å være med å bidra til verdiskapning for samfunn og for næringsliv. Disse studentene, med sin stemme, kan nå ut til flere enn hver enkelt bedrift og Talentjakten kan alene. Vi har samlet disse stemmene gjennom vår kommunikasjonsplattform, og sammen kan vi nå ut i større og bredere mangfold enn hver enkelt av oss alene.
For å være konkurransedyktige i fremtidens globale og kompetanseintensive marked, bør bedrifter jobbe kontinuerlig for å attrahere nye talenter, med fokus på å bygge et employer brand og et nettverk blant fremtidens gode hoder.

Talentjakten ønsker å synliggjøre mulighetene og mangfoldet i Norge for fremtidens arbeidskraft. Vi ønsker å bygge omdømmet og øke bedrifters attraktivitet, samt gi disse tilgang på noen av landets beste studenter.


Ønsker du å være synlig blant Norges dyktigste studenter? Ta kontakt med oss i dag!