Talentjakten

Hva er et talent?
Hva er et talent?


Ordet talent har gjennom årene blitt definert på mangfoldige måter. Talentjakten har snakket mye rundt definisjonen av ordet «talent» - nettopp fordi det er talentene vi jakter. De gode hodene - de dyktigste studentene.


Men hva innebærer dette?

Vi tror det ligger i de personlige egenskapene et menneske innehar.

Ambisjonene, engasjementet, iveren og ydmykheten. Det er den delen av magefølelses som forteller deg at det er noe du har, kan og vil bidra med. Den magefølelsen, kombinert med evnen til å følge den. Evnen til å ta ambisjonene på alvor - og gi deg selv en sjanse til å lykkes.

Et talent vil kunne stille med kompetanse og særegne ressurser som bedriftene kan dra nytte av. En som jobber mot økt kunnskap, personlig utvikling og nye erfaringer. En som ønsker å bidra til verdiskapende og målrettet virksomhet. En med ambisjoner om å jobbe med menneskelige ressurser, kombinert med omgivelsene og den indre dynamikken i selskapet.

Et talent avhenger også av sin bedrift. En bedrift som hele tiden jobber mot økt kompetanse og som ser verdien av å videreutvikle sine talenter. Forme og skape dem.

Vår visjon er å knytte disse ambisjonene sammen, slik at det fremtidige næringsmarkedet har de ressursene som skal til for å nå sine mål.