Talentjakten

Søknadsprosessen


1. Søknadskriterier

Programmet er åpent for deg som er 3.årsstudent og oppover (fra siste år på bachelornivå, til og med doktorgradsstipendiater). Det er nå mulig å søke seg til programmet, og det gjør du ved å registrere din profil hos Talenta Network. Denne registrerer du her. 

Talentjakten 2016/2017 har søknadsfrist 20. september 2016.


2. Første seleksjonsrunde

Etter søknadsfristens utløp 20. september påbegynnes første seleksjon av alle kandidatene. Seleksjonsprosessen vil foregå frem til 24. september, og vil skje på bakgrunn av motivasjonsbrev, CV og vitnemål. 40 kandidater vil bli kontaktet for videre runder. 


3. Test 1

Kandidatene som går videre fra første seleksjonsrunde vil bli testet gjennom en caseoppgave i perioden 25. september - 28. september. Caseoppgaven gjennomføres på nett, og kandidatene som går videre får tilsendt informasjonen per mail. 


4. Test 2

Etter første test, vil 30 kandidater få mulighet til å delta på siste runde av seleksjonsprosessen som vil foregå i perioden 29. september - 16. oktober. Denne siste testen er også nettbasert og vil bestå av både intervju og caseoppgave.  


5. Offentliggjøring

Toppkandidatene som går videre til Talentjakten offentliggjøres 4. november. Antallet studenter som tas opp varierer basert på antall egnede kandidater som står igjen etter siste runde. Vi tar opp inntil 20 studenter i programmet hvert år.